Saturday, July 11, 2015

Random Feelings...


  • Khoya jab khud ko duniya ki bhid me.. maa ki aakhon me paya hai.. jab dekha papa ko apne, vishwas naya sa aaya hai...